حمایت از ما

  • عنوان دوره تاریخ شروع  ساعت استاد جلسات
    CompTIA Network Plus 1396/08/02 19 تا 21 * شنبه | یکشنبه | سه شنبه
    CCNA Routing and Switching 1396/08/27 19 تا 22 مهندس نمازی زاده *
    windows 10 * * * *
دانلود کتاب آموزش Cisco CCNP Security SISAS Exam-300-208

سیسکو در سطح CCNP شاخه های فراوانی دارد یکی از این شاخه ها امنیت است که شامل 4 دوره است . دوره ی اول امنیت با نام Cisco SISAS شناخته می شود که نام کامل آن Implementing Cisco Secure Access Solutions است و شماره آزمون آن 300-208 است
اهداف کلی این دوره آشنایی با پروتکل های اکانتینگ , استفاده از سرویس های اعتبار سنجی امنیتی و مانیتورینگ آنها است که به 5 دسته تقیسیم می شود
1 - اکانتینگ AAA :
2 - پروتکل امنیتی 802.1x :
3 - Cisco ISE
4 - ایمن سازی دسترسی های شبکه
5 - احراز هویت و اعتبارسنجی با Certificate
و ....

سرفصل ها :
فصل اول : فصل اول این کتاب مربوط به خود آزمون SISAS است . در این فصل شما با شرایط و نحوه برگزاری آزمون آشنا می شوید
فصل دوم : آشنایی با مفاهیم AAA , Accounting , Authentication , Authorization
فصل سوم : فصل سوم با ISE آشنا خواهید شد که یک نرم افزار در سیسکو دارد و به شما در موارد مدیریت شبکه کمک می کند
فصل چهارم : مربوط به پروتکل EAP OVER LAN است این پروتکل برای احراز هویت در سطح پورت مورد استفاده قرار می گیرد و با پروتکل 802.1X ترکیب می شود
فصل پنجم : در این فصل با 802.1X بیشتر آشنا خواهید شد و با ساختار احراز هویت با مک آدرس ها و مبحث MAB آشنا می شوید
فصل ششم : آشنایی با پروفایل وضعیت و BYOD
فصل هفتم : مباحث پیشرفته تر در مورد ISE را بررسی می کند
فصل هشتم : در مورد user Interface های ISE است
فصل نهم : پیکربندی های ISE را آغاز می کند
فصل دهم : سیاست های تأیید هویت"، جنبه های سیاست های احراز هویت، روش های تأیید هویت، پروتکل ها، شرایط و نتایج را مورد بحث قرار می دهد.
فصل یازده : بررسی پالیسی های احراز هویت و تصمیمات کنترل دسترسی
فصل دوازده : راه اندازی پروتکل 802.1X برای کلاینت های سطح LAN و بی سیم
فصل سیزده : مکانیزم ها و سرویس های امنیتی که برپایه وب کار می کنند
فصل چهارده و پانزده : مباحث فصول قبلی را به صورت پیشرفته تر دنبال می کند
فصل شانزده : در این فصل به بررسی اعتبار سنجی با استفاده از CERTIFICATE ها می پردازیم و از Transport Layer Security (EAP-TLS) استفاده می شود
فصل هفده تا بیست و دو : مباحث پروتکل های امنیتی از جمله ISE و CERTIFICATE و همچنین NSP را دنبال می کند

دانلود کتاب Cisco CCNP Security SISAS